تبلیغات
آرامش

پینگ پنگ ذهنی

او سوالی می کند و تو خود را ملزم به جواب می بینی ؟! در تقلای یافتن پاسخی مناسب تمام وجود خود را به تلاش وا می داری و بعد که جواب می دهی تازه می بینی که سوالی دیگر به سوی تو روانه شده است و تعداد این کنشها و واکنشهای ذهنی در طول شبانه روز به هزاران می رسد. فرد دیگر حرکتی انجام می دهد و تو احساس می کنی که لازم است واکنشی از سوی تو ارائه شود و به تلاش می افتی تا واکنش مناسب را بر اساس دیدگاهها و ارزشهای خودت پیدا کنی و آن را اظهار نمایی  و در نهایت بعد ازهمه این تلاشها می بینی که هنوز سر خط و مشغول دریافت ضربه ای جدید به ساختار جسم و روح خود هستی و تو این بازی پینگ پنگ ذهنی را از لحظه بیدار شدن تا لحظه خوابیدن با همه انسانهای اطراف خود انجام می دهی. به نظر می رسد  چاره ای نداری جز اینکه ورزیده تر شوی و در تمام ساعات بیداری ، چه در محل کار و چه در خیابان و حتی در منزل به دنبال پاسخ باشی؟! اما تسلیم شدن تنها راه چاره تو نیست و تو انتخاب دیگری هم داری و آن این است که اساساً وارد بازی نشوی !

چه دلیلی دارد که برای هر سوالی که از تو می شود جوابی داشته باشی ؟ چه اتفاقی می افتد اگر نسبت به بعضی از رفتارها و حتی حرکاتی که در اطرافت رخ می دهد ( و چه بسا برای تو رخ می دهند ) بی تفاوت باشی و بیشتر از این که به نظر دیگران در مورد خودت فکر کنی به خودت و اندیشه های خودت نظم و ترتیب بخشی ؟! چرا باید جواب تمام سوالات را داشته باشی و چرا باید فکر کنی با پاسخ دادن به دیگران چه دندان شکن و چه مسالمت آمیز چیزی به دست می آوری و یا مانع از دست دادن چیزی می شوی؟

آرامش تو ، سلامتی ذهنی و روحی تو ، مصرف سالم انرژی روانی تو ، اینها چیزهایی هستند که باید برای تو مهم باشند . ذهن و جسم سالم و شفاف ، روح متعالی و آگاهی ژرف عرفانی این ها چیزهایی هستند که باید نگران از دست دادنشان باشی و برای داشتنشان تقلا کنی ، وگر نه عصبانی شدن و برافروختن در مقابل واکنش لحظه ای دیگران حتی اگر میلیون ها سکه طلا هم بیارزد در مقابل چیزی که از دست می دهی ، کاملاً بی ارزش است.

بیایید از امروز عهدی با خود ببندیم و آن اینکه در رفتار و حرکات و سکنات خود دقیق شویم  و به محض اینکه در یافتیم وارد بازی پینگ پنگ ذهنی اسیر شده ایم به سرعت و به هر طریقی که صلاح می دانیم خود را از بازی بیرون بکشیم و اجازه ندهیم اعصاب و ذهن و روان ما میز بازی دیگران شود.از امروز با هم پیمان ببندیم که سرعت پاسخ دهی و حاضر به جوابی خود را کنترل کنیم و از این استعداد انرژی بر و پر هزینه ، در زمان صحیح و برای آرامش و امید بخشی به خود و دیگران استفاده کنیم .

بی اعتنایی به نتایج مسابقات پینگ پنگ ذهنی و تلف نکردن وقت و انرژی ذهنی و جسمی خود برای پرداختن به این بازی تمام ناشدنی ، از ویژگیهای برجسته افراد همیشه موفق است که من و شما از امروز قصد داریم این مانع بزرگ را برای همیشه از سر راه خود برداریم.